Slik jobber vi i Value Publishing

Merkevarebygging blir enklere hvis du klarer å gjøre det du ønsker å bli forbundet med relevant for de du ønsker å nå. Dette har vi alltid i bakhodet når vi jobber for vår kunder. Vi kan hjelpe deg med å skreddersy budskap og lage engasjerende og relevant kvalitetsinnhold. I tillegg sørger vi for å finne de rette distribusjonsløsningene, slik at definerte målgruppe blir presentert for innholdet. Vi leverer også detaljerte analyser av kampanjer med tanke på optimalisering.

Samferdsel & Infrastruktur

Samferdsel & Infrastruktur er Nordens største magasin rettet mot samferdsel og infrastruktur sektoren. Med et opplag på 16 893 eksemplarer per nummer er Samferdsel & Infrastruktur Nordens desidert største nisjeorienterte fagmagasin rettet mot samtlige næringer som bygger, bruker og legger til rette for transport, samferdsel og infrastruktur. Magasinet utgis fem ganger i året og har høy kvalitet på både innhold og layout, og god faglig dybde.

Nettstedet samferdselinfra.no oppdaterer våre lesere om aktuelle nyheter med fordypende fagstoff presentert på en journalistisk, innsiktsfull og underholdende måte.

Redaksjonell uavhengighet er viktig for oss. Derfor er garantien for at vi leverer nyheter som ikke er farget av eierskap knyttet til organisasjoner, foreninger eller politiske partier et prinsipp vi setter høyt. Samferdsel & Infrastruktur har en rekke sterke samarbeidspartnere og støttespillere som er med på å styrke produktet vårt.

Fremtidens Byggenæring

Fremtidens Byggenæring er Norges største magasin rettet mot en byggenæring i rask endring. Med et opplag på 17 236 eksemplarer per nummer er Fremtidens Byggenæring Norges desidert største nisjeorienterte fagmagasin rettet mot alle aktører i byggenæringen. Magasinet utgis fem ganger i året og har høy kvalitet på både innhold og layout, og god faglig dybde.

Nettstedet fremtidensbygg.no oppdaterer våre lesere om aktuelle nyheter med fordypende fagstoff presentert på en journalistisk, innsiktsfull og underholdende måte.

Redaksjonell uavhengighet er viktig for oss. Derfor er garantien for at vi leverer nyheter som ikke er farget av eierskap knyttet til organisasjoner, foreninger eller politiske partier et prinsipp vi setter høyt. Fremtidens Byggenæring har en rekke sterke samarbeidspartnere og støttespillere som er med på å styrke produktet vårt.

Transport & Logistikk

Transportlogistikk.no er Norges største fagportal rettet mot alle beslutningstakere som til daglig jobber innenfor den viktige og mangfoldige transport- og logistikkbransjen.

Transport & Logistikk sitt hovedprodukt er nettstedet transportlogistikk.no. Vårt mål er å oppdatere våre lesere om aktuelle nyheter med fordypende fagstoff presentert på en journalistisk, innsiktsfull og underholdende måte.

Redaksjonell uavhengighet er viktig for oss. Derfor er garantien for at vi leverer nyheter som ikke er farget av eierskap knyttet til organisasjoner, foreninger eller politiske partier et prinsipp vi setter høyt. Fremtidens Byggenæring har en rekke sterke samarbeidspartnere og støttespillere som er med på å styrke produktet vårt.