Våre produkter

Distribusjon der det er mest relevant

I tillegg til distribusjon digitalt, inkludert sosiale medier, og på print via temaaviser og fagmagasiner, kan vi tilby distribusjon i andre kanaler hvis det er der målgruppen treffes.

Messer og arrangementer

Vi har lang erfaring i å samarbeide med både små og store messer og ulike arrangementer, med tanke på å fremme våre oppdragsgiveres budskap eller produkter. Her treffer du alltid en engasjert målgruppe.

Nyhetsbrev

Vi er også behjelpelige med å lage engasjerende og inspirerende nyhetsbrev for våre oppdragsgivere. Gjort riktig er nyhetsbrev en kanal som treffer lojale kunder med relevant informasjon.