Det norske gründerselskapet Catenda har utviklet samhandlingsplattformen bimsync. Plattformen sikrer en digital modell av bygget og en felles plattform for alle involverte i et byggeprosjekt. Dette gir økt effektivitet for alle parter. I tillegg kan bimsync benyttes ved drift og vedlikehold av bygget og gir dermed store kostnadsbesparelser.

Digitalisering med stor verdi

– OBOS ønsker å bidra til å digitalisere byggenæringen. Vi håper at bimsync etter hvert vil bli bransjestandard. Det er et sterkt behov for en standardisering slik at alle våre underleverandører og entreprenører bruker samme digitale verktøy. Catenda er et solid norsk selskap med spennende vekstambisjoner, sier konsernsjef i OBOS Daniel Kjørberg Siraj.

Bimsync sikrer at det alltid finnes en presis tredimensjonal digital modell av bygningen, en såkalt digital tvilling. Plattformen, som alle samarbeidspartnerne i et prosjekterings- og byggeprosjekt har tilgang til, gir oversikt over oppgaver og leveranser underveis i byggefasen. Også i driftsfasen og når bygget skal vedlikeholdes eller eventuelt rives, gir digitaliseringen stor verdi. Den digitale tvillingen vil være tilgjengelig for all framtid. Catenda har allerede opparbeidet seg en solid internasjonal markedsandel gjennom store kontrakter blant annet i Frankrike, Nederland og Spania.

Leave a Reply

Come see us

The Castle
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com